Privacy

Disclaimer:
Het doel van deze website is het koppelen van een spelelement aan de FIA F1 grand-Prix.
De op deze site verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht.
F1-Spel.net is niet verantwoordelijk voor de accuratesse, volledigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van deze informatie.
De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Privacy:
F1-Spel.net Is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van de deelnemers en bezoekers van deze website van essentieel belang is.
Persoonlijke gegevens van deelnemers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
F1-Spel.net houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) stelt.

Websites van derden:
Op deze website staan hyperlinks naar andere websites.
Dit Privacy Reglement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website worden bezocht.

Verwerking van persoonsgegevens:
Eventueel door u verstrekte gegevens gebruikt F1-Spel.net uitsluitend voor intern gebruik.
Wij verstrekken deze gegevens onder geen beding aan derden.

Clickgedrag:
Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren bijgehouden voor analytische doeleinden.
Hieronder wordt niet verstaan het ipadres of andere gegevens waarmee de bezoeker geidentificeert kan worden.

Cookies:
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeur, worden bepaalde gegevens betreffende het gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde cookies.
Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst.
U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen.
Dit leidt echter tot een minder goede of geen werking voor bepaald actieve gedeelte van deze website, vooral wanneer u ingelogt moet zijn.

Copyrights:
F1-Spel.net neemt uitdrukkelijk afstand van handelingen die inbreuk maken op auteursrechten en/of naburige rechten van rechthebbenden en hun rechtverkrijgenden. Indien u gebruik maakt van onze website bent u verplicht u te houden aan de geldende wetgeving.